No Title
cv: 8367 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'scontroleur interne financi�leadministratie
UTRECHT
per direct
nieuwe uitdaging

Opleidingen

Opleiding Diploma Periode

Financial controller (hbo) aug. 2012 - heden
per oktober
http://www.icm.nl/nl/opleidingen-en-trainingen/financieel-management/financial-controller-post-hbo

spd 1 (hbo-cursus) Ja sep. 1994 - sep. 1995
betreft deelcertificaat economisch technische verschijnselen

mba (moderne bedrijfsadministratie) (mbo-cursus) Ja sep. 1990 - jun. 1991
bedrijfseconomie
bedrijfsadministratie
bedrijfsstatistiek
bedrijfswetgeving

bedrijfsadministratieve richting (meao) (ba) Ja aug. 1986 - jun. 1988

Competenties
Leren
studie via wg
Beslissingen nemen
prioriteiten stellen tijdslijnen
Vernieuwen en vooruit denken
Vakdeskundig werken
werkbeschrijvingen
Anderen aansturen
nieuwe collega�s
Samenwerken en overleggen
dagelijks met collega�s
Schrijven en rapporteren
op incident basis
Betrouwbaar en eerlijk zijn
heel belangrijk controle pro actief
Logisch nadenken
tijdslijnen
Ontdekken en verkennen
Presenteren
andere afdelingen
Aandacht voor anderen
belangrijk bv drukte
Materialen en middelen inzetten
pc-it-
Contact maken en netwerken
dagelijks kantoren externe partijen
Anderen overtuigen en be�nvloeden
dagelijks bv ter verbetering
Anderen begeleiden
overdracht kennis
Europass Competenties
Technische competenties
samenwerking met it afdeling
Computergerichte competenties
bekendheid sw programma�s
Organisatorische competenties
overleg tijdslijnen vervangen collega�s
Artistieke competenties
onderdruk humor erin
Overige competenties
iol wg nieuwe studie opstart
Sociale competenties
meedenken ander personeel dialoog zoeken over grenzen denken
Taalvaardigheid
Taal Mondeling Schriftelijk
Nederlands Uitstekend Uitstekend
Duits Goed Goed
Engels Goed Goed
Rijbewijs: A, B

Functie Werkgever Periode Uren

controleur interne financi�le
administratie

gwk travelex mrt. 2010 - jun. 2012 37 p.w.

verwerking b2b klanten bestellingen vreemde valuta en euro
controle juistheid volledigheid en tijdigheid transactie stromen van de kantoren naar het hoofdkantoor via de moeder UK
controle betalings opdrachten
saldo regulaties interne bankrekeningen
via checklist controle alle data stromingen en verwerking richting het grootboek
controle op mail correspondentie met externe partijen
backup functie met collega bijvoorbeeld Rabobank verwerking

Administrateur gwk travelex nov. 2000 - mrt. 2010 37 p.w.
crediteuren voor het gehele traject begeleiding
bankrekening verwerkingen
memoriaal verwerkingen
controle activiteiten grootboekrekening
maand kwartaal jaarafsluitingen draaien
back up collega
vele ad hoc werkzaamheden

Administrateur westland utrecht hypotheek
bank
jun. 1998 - jun. 2000 37 p.w.
beheerder processen bijvoorbeeld agaath leningen in combi ING voor startende ondernemingen
verder grootboekadministrateur en deel administrateur crediteuren

projectadministrateur dd kb aug. 1997 - aug. 1998 36 p.w.
project administrateur tv serie en ondersteuning manager

bedrijfsadministratief
medewerker
diverse ondernemingen vooral
IT
aug. 1988 - jul. 1997 36 p.w.
alle handen administaties crediteuren grootboek maandafsluiting kwartaal jaarafsluiting voorraadadministratie incl accountants
Prime Computervision
BSO Origin