No Title
cv: 2214 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sController, Hoofd Administratie, Administrateur, Interim-manager
Arnhem
In overleg
opdracht in: Zakelijke dienstverlening, Management en Consultancy

Basisopleiding
01-09-1984 t/m 30-06-1990 VWO


01-09-1990 t/m 31-08-1991 Bedrijfskunde - Rijksuniversiteit Groningen
01-09-1991 t/m 31-08-1994 NIVRA
01-09-1994 t/m 31-12-1999 SPD

Naast de nodige ervaring op het controlling/accountcy vakgebied, veel kennis
opgedaan met betrekking tot goederenstromen.


periode:01-03-2001 t/m 30-06-2001
functie:interim manager goederenadministratie
omschrijving:Het runnen van de afdeling goederenadministratie (15 man), waarbij het aansturen van de volledige, juiste en tijdige vastlegging van de gehele goederenstroom, alsmede analyses en rapportages hieromtrent, op de voorgrond staat.

periode:01-08-2000 t/m 28-02-2001
functie:assistent controller
omschrijving:Mijn werkzaamheden omvatten in deze functie onder andere het verzorgen van de perioderapportage, opstellen en analyseren van diverse overzichten en het (mede-) vertalen van het beleidsplan in een budget voor het komende jaar. Dit alles gebeurde met behulp van een verscheidenheid aan programmaís waar onder andere Coda, Business Objects en G-Link een onderdeel van vormen.

periode:01-09-1999 t/m 31-07-2000
functie:hoofd dc administratie
omschrijving:Voornaamste taak binnen deze functie was het aansturen van de afdeling. Deze afdeling heeft als voornaamste taak de afstemming tussen goederenontvangsten en de leveranciersfacturen.

Tevens hield ik mij, vanuit deze functie, bezig met analyses van diverse aard (voornamelijk met betrekking tot voorraden en ontstane afstemmingsverschillen).

periode:01-02-1998 t/m 31-08-1999
functie:medewerker BEZ en administrateur inkoop
omschrijving:Mijn voornaamste werkzaamheden aldaar waren het verzorgen van de weekrapportage, op divisienivo (9 vestigingen), naar de directie toe en het functioneren als administrateur op de afdeling inkoop.

Het verzorgen van de weekrapportage bestond onder andere uit het initiŽren van diverse verwerkingsprocedures binnen de AS-400 en Fobis systemen, het downloaden van verschillende gegevens uit de automatiseringssystemen, om deze vervolgens te analyseren en te verwerken tot verschillende bedrijfseconomische overzichten binnen Excel en voorheen Lotus.

Als administrateur van de inkoopafdeling was ik verantwoordelijk voor de juiste verwerking van de facturering (circa 65.000 varkens per week, elk afzonderlijk afgerekend) vanuit het factureersysteem naar het boekhoudkundig
systeem (FMS-400). Tevens was ik ook verantwoordelijk voor de voering van de financiŽle administratie (2 medewerkers) en het opstellen van de kwartaal- en jaarrapportages.

Hiernaast hield ik mij ook bezig met het optimaliseren van de administratieve organisatie van de gehele inkoopadministratie (6 medewerkers) en het ontwikkelen en uitvoeren van verschillende interne controles.


periode:01-11-1996 t/m 31-01-1998
functie:medewerker aangiftepraktijk
omschrijving:Mijn werkzaamheden, binnen deze functie, bestonden uit het gehele boekhoudkundig proces, dit wil zeggen van het coderen en inboeken van administraties tot en met het opstellen en controleren van jaarrekeningen.

Hiernaast bestonden mijn werkzaamheden uit het opstellen en analyseren van diverse rapportages, en verzorgen van aangiftes loon-, omzet- en inkomsten belasting. Dit alles gebeurde met behulp van een geautomatiseerd systeem waar
onder andere de software pakketten Excel en Exact deel van uitmaakten.


periode:01-09-1991 t/m 31-03-1994
functie:assistent accountant
omschrijving:Dit betrof (het assisteren bij) controlewerkzaamheden bij een verscheidenheid van bedrijven, bedrijfjes en instellingen.

Daarnaast ben ik enige tijd gedetacheerd geweest bij een ziektekostenverzekeraar ter uitvoering van interne controlewerkzaamheden en ben ik veel bezig geweest met het opstellen van diverse rapportages.