No Title
cv: 2087 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sFin. Manager, Fin. Directeur, Controller, Controller

In overleg
opdracht in: Financiele dienstverlening, Zakelijke dienstverlening

Basisopleiding
01-09-1984 t/m 01-06-1989 VWO-B
01-09-1989 t/m 01-06-1990 HAVO-A


01-09-1990 t/m 01-09-1994 HEAO-BE
01-09-1995 t/m 01-09-1997 HEAO AA/RA (avondstudie, 50% afgerond)
01-03-1999 t/m 01-10-2002 HOFAM, hoogste cijfer van 2002 voor scriptie en
mondeling.
01-01-2003 t/m 01-01-2005The Rotterdam School of Management Executive
MBA

Profiel:

Dynamische financieel directeur met brede ervaring in financieel en
niet-financieel beheer. Uitstekende intermenselijke en communicatieve
vaardigheden. Specialist in turnarounds en start-ups. Een zelfverzekerd
teamleider met toekomstvisie, waarbij sturing op output als leidraad fungeert.
Sterke onderhandelaar, die bij zijn afwegingen altijd de financiële én
commerciële standpunten in het oog houdt. Durft beslissingen te nemen, die
vanuit het oogpunt van het totale bedrijfsbelang worden genomen. Eerlijkheid
is zeer belangrijk. Wetenschappelijk niveau gecombineerd met een pragmatische
instelling.

Belangrijke kenmerken:

· Resultaatgericht
· Analytisch
· Systematisch
· Helikopter view
· Winnersmentaliteit

Bij voorbaat dank voor uw interesse.

Met vriendelijke groeten,

Patrick Leers


periode:01-02-2002 t/m heden
functie:Financieel interim-manager
bedrijf:In Blue Control, eigen bedrijf
omschrijving:Opdrachten:

•Ontwikkelen en implementeren financieel beheer bij Openbaar Basisonderwijs
Oegstgeest. Part time opdracht.

periode:01-09-2000 t/m 01-02-2002
functie:Financieel Directeur
bedrijf:UPS Logistics Benelux
omschrijving:Verantwoordelijkheden:
·Financieel verantwoordelijk directielid, tevens vervangend algemeen
directeur. 190 werknemers (105 Schiphol, 20 Venlo, 65 Zaventem). Directie
bestaat uit 2 personen.
·Teamleider van financiële afdeling (10 FTE’s), ICT afdeling (3 FTE’s),
business development team emergency stock (5 FTE’s).
·Commercieel verantwoordelijk voor bestaande klanten: Xerox, Canon Benelux en
Europe, Ricoh, Getronics en Rex Rotary. Tevens acquisitie nieuwe klanten IBM,
Equant, NCR, Oce, Nortel en CMG. Totale omzet 30 mio EUR.

Resultaten:

·Intensief beheer cashflow, waardoor surseance van betaling is voorkomen.
·Turnaround van 150K EUR verlies per maand naar zwarte cijfers.
·Omzetverdubbeling door behoud bestaande klanten met prijsverhogingen en
acquisitie. Kwaliteit van 90% naar 99% gebracht (norm 98%).
·Nieuwe winstgevende activiteit emergency stock geïmplementeerd
·Ontwikkeling managementinformatie vanaf nihil. Daardoor onder andere
duidelijk dat 25% van het personeel overbodig is.
·Implementatie nieuw ICT-systeem (Interchain), waardoor marktconforme
kostprijs door verbeterde efficiency is gerealiseerd.
·Goedkeurende accountantsverklaring verkregen, nadat jaar ervoor verklaring
met oordeelsonthouding was gegeven.
·Ontwikkeling intercompany pricing, inclusief fiscale aspecten.
·Sale and lease back onroerend goed tot ondertekening contract voorbereid,
indien cashflow onvoldoende progressie zou vertonen.

periode:01-07-1998 t/m 31-08-2000
functie:Controller
bedrijf:Prolion Holding
omschrijving:Verantwoordelijkheden:

·Het totale administratieve verleden van de gehele Holding.
·Teamleider van financiële afdeling (Vijfhuizen 5 FTE’s, Schoondijke 2 FTE’s,
Vianen 2 FTE’s, Toronto 2 FTE’s).
·Opstellen en consolideren van financiële kwartaalverslagen en jaarrekening
voor de Prolion Holding nv, inclusief 6 dochtermaatschappijen en control over
15 minderheidsdeelnemingen.
·Contacten met accountants, banken, belastingdienst, verzekeringsmaatschappij,
beursanalisten.
·Cashflow beheer, inclusief aantrekken extern vreemd vermogen

Resultaten:

·Toezegging in 1999 van RvC en Directie om binnen 4 jaar statutair financieel
directeur te worden.
·Tijdige, juiste en volledige rapportage van de gehele Holding, inclusief
beurscijfers en jaarrekening.
·Overeenstemming fysieke goederenstroom met financiële mutaties
·Opzetten en implementeren nieuwe administraties in Toronto en Vianen.
·Businessplannen voor distributeurs Nederland, Zwitserland, Engeland,
Duitsland, Canada, Noord Amerika gemaakt.
·Positieve prijsonderhandelingen met leveranciers voor inkoop Nederland en
Canada.