No Title
cv: 2010 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sController, Informatiemanager, Interim-manager, Problemmanager, Consultant AO

In overleg
opdracht in: Financiele dienstverlening, Informatietechnologie, Management en Consultancy


01-07-1984 t/m 01-07-1988 SPD boekhouden
01-02-1996 t/m 01-07-1999 Master of Business Administration

Kennis van de financiering van de gezondheidszorg, met name ziekenhuizen.
Kennis van, en bekwaamheid op het gebied van, de implementatie van DBC's in
de zeieknhuis
Inzicht in de geregistreerde gegevens en bekwaamheid op het gebied van het
informeren van het management in de organisatie


periode:01-01-2003 t/m 01-07-2003
functie:Ad Interim Hoofd Dienst Informatiebeheer Automatisering en FinanciŽn
bedrijf:Groot Ziekenhuis
omschrijving:Leiding geven aan de Dienst Informatiebeheer, Automatisering en
FinanciŽn.
Adviseren en ondersteunen van de directie en de organisatie op het werkgebied
van de dienst.


periode:15-11-2002 t/m 01-01-2003
functie:adviseur
bedrijf:Groot ziekenhuis
omschrijving:Onderzoek naar de mogelijkheden van geautomatiseerde verbruiks- en
voorraadregistratie op de OK

periode:01-07-2002 t/m 01-09-2002
functie:adviseur
bedrijf:Groot ziekenhuis
omschrijving:Onderzoek naar de volledigheid en de correctheid van de registraties
van
belangrijke budgetparameters

periode:01-02-2002 t/m 01-05-2002
functie:adviseur
bedrijf:Grote arbo-organisatie
omschrijving:Het verbeteren van de administratieve organisatie met name ten
aanzien van de
landelijk opererende klanten

periode:01-08-1988 t/m 01-01-2003
functie:hoofd financiŽn
bedrijf:Groot ziekenhuis
omschrijving:FUNCTIE EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Draagt zorg voor ontwikkeling en uitvoering van het financieel-economisch
beleid op strategisch, tactisch en operationeel niveau, op basis van de
ontwikkelingen in de gezondheidszorg, binnen de kaders van het medisch
beleidsplan en het ziekenhuisbeleidsplan, teneinde het nieuwe ziekenhuis
volledig te faciliteren en medische en zorgprocessen te ondersteunen
Integratie stafdiensten Zeist en Utrecht (tijdelijk v.a. 1-11-2000)
- organisatorische inbedding
- afstemmen werkverdeling
- ťťn gezamenlijke cultuur entameren
- systemen op elkaar afstemmen
Leiding geven aan 40 fte
Inrichten en continue verbeteren van de jaarlijkse planning- en control
cyclus
Verantwoordelijk voor begroting en jaarrekening
Inrichten en continue verbeteren van de managementinformatie en Ėanalyse ten
behoeve van drie managementniveaus
InitiŽren van periodieke budgetgesprekken met de managementniveaus
Inrichten van het treasury management
Ondersteuning laten bieden op het gebied van inkoop, medische registratie en
medisch archief


PRESTATIES

Inrichten en invoeren van het budgetteringssysteem in het Diakonessenhuis
Opstellen en implementeren van de begrotingsprocedures voor zowel de
exploitatie als de investeringen
De klantgerichtheid van de stafdienst is waarneembaar verbeterd o.a. door het
introduceren van een back- en frontoffice.
De informatieverstrekking gestructureerd en geprofessionaliseerd
Het opzetten van constructies om de BTW-druk voor het ziekenhuis zoveel als
mogelijk te optimaliseren.
Opstellen van het treasurystatuut en het (laten) opstellen van
treasury-jaarplannen.
Het opstellen van het integratieplan van de stafdienst financiŽn voor de
gefuseerde organisatie.


periode:00-00-0000 t/m 00-00-0000
functie: