No Title
cv: 1511 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sFin. Manager, Controller, Controller, Consultant AO
Amstelveen
In overleg
opdracht in: Financiele dienstverlening, Zakelijke dienstverlening, Management en Consultancy

Basisopleiding
01-07-1981 t/m 30-06-1985 Havo
01-07-1985 t/m 30-06-1987 Atheneum
01-07-1987 t/m 30-06-1988 Universiteit Economie


01-07-1987 t/m 30-06-1992 HEAO-BE
01-07-1996 t/m 30-03-1998 HEAO-AA

Tarief vanaf Euro 70,- per uur.
Vanaf 1 april 2003 beschikbaar 4 dagen per week.


periode:15-09-1999 t/m heden
functie:Directeur
bedrijf:I.C. & A.O. BV
omschrijving:Belastingaangiften kleine ondernemers

Begeleiden van en bedrijfsopzet voor startende ondernemers.

Begeleiden en trainen van administraties / individuele administrateurs

Opzetten, programmeren en invoeren kennisdatabase in Microsoft Access

FinanciŽle rapportage in Hyperion van diverse BV's met activiteiten in het
buitenland voor een grote oliemaatschappij.

Opstellen van (statutaire)jaarrekeningen voor BV's met ondernemingen in het
buitenland, ten behoeve van concernrapportage.


periode:15-09-1999 t/m 31-12-2002
functie:interim directeur
bedrijf:NEEM European Edge BV
omschrijving:Voorbereiden en oprichten NEEM European Edge BV (2001) tbv
buitenlandse
aandeelhouder.

Algehele leiding.

Verantwoordelijk voor de (financiŽle)rapportage aan de "moeder" in
de VS.

Opstellen en onderhouden richtlijnen AO/IC ten behoeve van buitenlandse
vestigingen ( o.a. Polen, Hungarije, CroatiŽ, SloveniŽ, AlbaniŽ)

Direct leidingevend aan 15 personen, indirect aan 45 personen.

periode:01-09-1998 t/m 30-11-1999
functie:Accountant-medewerker
bedrijf:Kropff/van Werven belastingadviseurs en accountants
omschrijving:Leiden van het kantoor.
Begeleiden en trainen van medewerkers.
Verzorgen van de planning.

Verzorgen van diverse (> 25) aanvragen volgens de procedure voor
vergunningen marketmakers aan de optiebeurs te Amsterdam n.a.v. de gewijzigde
wet toezicht effectenverkeer 1999.periode:01-02-1997 t/m 30-08-1998
functie:Controller lerarenopleiding
bedrijf:Hogeschool van Amsterdam / EFa
omschrijving:Lid managementteam lerarenopleidingen, raporterend aan de
algemeen directeur
lerarenopleidingen en raad van bestuur van de hogeschool Amsterdam.

Opzetten en uitvoeren van een aanvraag voor speciale projecten bij het
ministerie van onderwijs. Vervolgens, na toekenning het verzorgen van de
rapportage.

Het begeleiden van een fusie tussen de lerarenopleidingen van de Hogescool van
Amsterdam en de Hogeschool Holland.
Rapportage aan de raden van bestuur, 'oude' directies en nieuwe directie na
fusie (nu EfA).
In financieel opzicht begeleiden bij het opstellen van procedures en criteria
ten aanzien van de personele bezetting voor en na de fusie.


periode:01-08-1992 t/m 01-02-1997
functie:Assistent Accountant
bedrijf:KPMG
omschrijving:Samenstellen en controleren van jaarrekeningen.

begeleiden van startende assistenten

voeren van en controleren van salarisadministraties